Det er lov å tenke selv - det er
ikke kun forbeholdt vitenskapen.

 

Vi lever i etterpåklokskapens tidsalder. Stadigvekk dukker det opp saker i media,
der man spør seg - hvorfor var det ingen som tenkte over dette noe før?


Global oppvarming er noe vi først har fått kjennskap til de siste 10-12 årene. På tross av at mange kritiske forskere har visst om hva som ville komme, lenge før dette ble et "motebegrep".


Den økonomiske krisen i USA kom bak på de fleste, både helt vanlige samfunnsborgere og de som lever livet i frontlinjen - deriblant politikere og næringslivsledere.


- I lille Norge fikk vi for nylig beskjed om at hele fiskeoppdrettsnæringen står i fare for å gå til helvete. De ulike oppdrettsnæringer bruker stort sett fiskeråstoffer som fór. Og fiskestammene som leverer disse råstoffene er ved å være uttømte.


- For bare få år siden fikk vi vite at plastikk er farlig, og at de fleste brukte plastprodukter ikke brytes ned, slik organiske materialer gjør det. Med tanke på at plastikk brukes av nær sagt alle industrier og at nesten alt vi kjøper i dagligvarebutikkene er pakket i plast, er det utrolig ingen har tenkt på dette noe før.


- Jordens oljeresurser holder på å bli tømte, så hele oljeindustrien holder på å tilpasse seg utvinning av oljesand i stedetfor. Enda det er kjent at CO2-utslippene ved fremstilling av drivstoff fra oljesand, er nesten 3 ganger høyere enn tradisjonell oljeutvinning. Og dessverre gjør noen av verdens ledende nasjoner alt for å skjule disse fakta. Inklusiv USA, Canada og Norge. I Nordcanada er flere av de opprindelige folkeslagene berørte, da oljesand-industrien slipper mange av giftstoffene ut i naturen. Økte tilfeller av kreftformer er et direkte resultat av giftstoffer som har trengt ned i grunnvannet og ut i elvene. Alt dette hørte vi først om for tid siden.


Kunnskap og erfaring er vanligvis det som forhindrer at ting går galt - enten det gjelder globale, nasjonale, bedriftsmessige eller familiære anliggender. Kunnskap får vi gjennom utdanning, studier, ulike media eller blir fortalt av de som sitter på kunnskapen. Vi lever i en tidsalder der man forguder vitenskap og forskning. Vitenskapen er en av de viktigste samfunnsinstitusjonene som skal sikre at våre samfunn tar de rette valgene - basert på forskning og kunnskap. Allikevel ser vi at enkeltmennesker utstyrt med sunn litt fornuft og personlige erfaringer, ofte er mer klarsynte enn de som administrerer.

Det er mange gode grunne til å være kritisk til utviklingen i vårt moderne samfunn, og mer bruk av sykkel i hverdagen er bare et av virkemidlene som motvirker disse negative tendensene.

Hvorfor var det ingen som tenkte over
dette noe før?