Si de samme tingene igjen og igjen
- uten å gjennta deg selv.

 

Art Direction

Jeg er overbevist om at markedsføring bør være basert på sunn fornuft. Fordi det er uendelig mye enklere å tilpasse sitt produkt enn det er å forandre markedet og forbrukernes holdninger. Som markedsfører og reklamerådgiver er en grundig forståelse for kundens produkter og ambisjoner en forutsetning for å kunne levere tjenester av høy kvalitet. Oppfyller man dette kan man levere noe kunden ikke trodde han kunne få - og som forbrukerne setter pris på. Det er i høy grad dette markedsføring handler om.


Hva gjør en Art Director (AD)

Som Art Director er jeg involvert i og har ansvar for hele prosessen fra unnfangelse av idé til ferdig produkt. Det er ikke nok kun å være kreativ og produsere gode idéer. Man må ha evnen til å kunne se helheten i et markedsføringstiltak fra helikopterperspektiv det ene øyeblikk, for deretter å innta rollen som konsument.


Det er mange suksesskriterier og krav som skal realiseres for at kundens investering får maksimal effekt. Som Art Director må jeg tilpasse utforming av budskap slik at den opprinnelige idéen blir tatt vare på og får full effekt i media. Det er en forutsetning å ha kunnskap om kommunikasjon, analytisk sans i forhold til kundens bransje og konkurranseforhold, et realistisk forhold til fakta, kunnskap om ulike mediers fortrinn og ulemper, mediemiks, medienes tekniske utfordringer og forståelse for riktig timing.


Idéen

Etter briefing hos kunden, kommer det som regel en første innskytelse - og en idé. Men unnfangelsen av idéen kan også la vente på seg, og kommer først når alle harde fakta ligger på bordet og det er gjort en grundig analyse av alle tilgjengelige faktorer.

Hos kreative mennesker oppstår den første idéen mer eller mindre automatisk. Og for en erfaren Art Director er det ofte denne første innskytelsen som finpusses og realiseres. Men det er viktig å teste idéen, og har den for mange svakheter, må man være voksen nok til starte forfra på prosessen. Reklametiltaket må selvfølgelig også oppfylle alle krav til god kommunikasjon, uansett hvilken hatt man tar på, eller hvilket ståsted man betrakter tiltaket fra. Selv bruker jeg en liste med relevante spørsmål, noe jeg utviklet tidlig i min karriere. Du finner den her.