Ingen kjøper noe de ikke vet hva er
– av noen de ikke kjenner.

 

Perception is Reality

En ting er alle de gode intensjonene man måtte legge ned i et reklametiltak,
en annen ting er om det blir oppfattet og husket av mottakerne!


Det er mange faktorer som spiller inn i mottakerens oppfatning av ulike budskap. Sosiale, utdannelses-messige og arvelige filtre påvirker vårt syn på verden, og de enorme mengder med budskap vi utsettes for daglig gjennom media. Alt dette farger glassene i brillene vi ser verden gjennom. Derfor er det, som markedsfører, viktig å sette seg inn i tankegangen til de målgruppene man kommuniserer til. Fordi det er deres oppfatning av virkeligheten man må forholde seg til. Og de har alltid rett - Perception is Reality. 


Dramatiseringen - er den god nok?

Hos Twinhouse tester vi alle våre tiltak, ut fra følgende spørsmål, før de blir lansert:


•  Er dramatiseringen relevant/interessant for målgruppen?

•  Er dramatiseringen relevant for produktet?

•  Har dramatiseringen stopp-effekt?

•  Har dramatiseringen een bærende idé?

•  Er dramatiseringen engagerende?

•  Synliggjør dramatiseringen produktet?

•  Synliggjør dramatiseringen produktløftet?

•  Synliggjør dramatiseringen avsenders logo?

•  Underbygger dramatiseringen avsenders image og identitet?

•  Forsterker dramatiseringen budskapet?

•  Gir dramatiseringen lyst til kjøp?

•  Er dramatiseringen lett fattelig?

  1. Behandler dramatiseringen mottaker som fornuftig?


> Les mer