Si de samme tingene igjen og igjen
- uten å gjennta deg selv.

 

Forenkling, forsterkning og formidling

Å bidra til at mine kunder oppnår dominans i sitt marked, er selve formålet med de markedsføringsoppgaver jeg påtar meg. Gjennom forenkling, forsterkning og formidling.


Reklame kan virke som en grov forenkling av virkeligheten, men det er mye lettere å huske et lett forståelig budskap med en kreativ krølle, enn en komplisert vitenskapelig fremstilling.
Som markedsfører utvikler man med tiden en intuitiv forståelse for i hvilken retning man skal bevege seg i startfasen av en kampanje eller reklametiltak. Forutsatt at man har oversikt over fakta og konkurranseforholdene i kundens bransje.


Forenkling betyr ikke nødvendigvis annonser med korte setninger og et kreativt bilde. Men ser man på kundens reklametiltak over tid, skal man fremheve produktets unike egenskaper på en forståelig måte, og man skal si de samme tingene igjen og igjen - uten å gjenta seg selv. Variasjoner over samme tema skaper en synergi som forsterker forbrukerens oppfatning av avsenders produkter og tjenester.


Kampen om markedsandeler er den store konkurransen alle bedrifter deltar i. Mange starter opp som en ubetydelighet og drømmer med tiden om å kunne dominere sitt marked. God markedsføring, med den riktige kombinasjonen av forenkling, forsterkning og formidling, er et av de de viktigste virkemidlene til å oppnå dominans i sitt marked - og selvfølgelig en god porsjon sunn fornuft.

Kunnskap om sitt marked er helt nødvendig, og er en forutsetning for å lykkes. Ikke nødvendigvis ved bruk av overdrevne strategiske modeller og tunge analyser, men gjennom erfaring, studier av fakta og et våkent øye for konkurrentenes strategier.