Ingen kjøper noe de ikke vet hva er
– av noen de ikke kjenner.

 

Dramatiseringens rolle

Det er også viktig å ha en mening om rollen dramatiseringen skal spille i markedsføringstiltaket:


•  Produkt i hovedrollen (produktfordelene snakker direkte til forbrukeren)

•  Produkt i bruk (slik gjør vi det)

•  Powertest (sammenligne konkurrende produkter)

•  Problem/behov (hva er problemet/slik løser vi det)

  1. Resultatet (dette skjer når jeg bruker produktet)

  2. Metafor (enten/eller)

  3. Opprindelse (bakgrunn/råvare)

  4. Testemonial (brukerens erfaring)

  5. Sammenlignende reklame (slik gjør andre/slik gjør vi)

  6. Den akserterte overdrivelse/ humor (fungerer for de fleste)

  7. Analogier (noe tilsvarende)

  8. Aktivitet (hvordan fungerer produktet i bruk)

  9. Drømme/Visjoner (hva kan jeg oppnå?)

  10. Livsstil (relatert til ulike livsstiler)